GENA`s historie

Norges første uavhengige rettsgenetiske miljø

DNA test - Profilering

GENA innstiller laboratoriedriften fra 1. oktober 2015

dna bevis

Kvalitet = sikkerhet

GENA ble etablert for å tilby tjenester med høyeste kvalitet. GENA innførte et kvalitetssystem basert på ISO 17025, og er akkreditert for rettsgenetiske DNA analyser og for faglige vurderinger og fortolkninger (TEST 205) av både spor og referanseprøver. GENA har siden 2006 vært engasjert som "second opinion" i forbindelse med tolkning av DNA bevis i kriminalsaker. GENA samarbeider med noen av Storbritannias fremste tekniske og taktiske etterforskere gjennom AXIOM International. AXIOM har bistått GENA med analyseoppdrag og sakkyndighet. AXIOM har lang erfaring med etterforskning og oppklaring av uløste drapssaker.